Skärgårdshus 

Sjöbod

Villa S

Kontor


Butikskoncept / Shop in shop

Kokongkoncept

Butikskoncept

Konstnärligt gestaltningsuppdrag


Konstnärligt gestaltningsuppdrag

Entré/reception

Aktivitetsyta - sport

 

Aktivitetsyta - arbetsro & vila

Anslutningskorridor

 
 

Wayfinding

 

Styling - magasin

Utställning

Möbelformgivning

Produktformgivning